Loga Unii Europejskiej

Image Not Found

Wniosek o przyznanie pomocy oraz oświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia przyznawane na mocy ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej  studenta ubiegającego się o stypendium socjalne na uczelni wyższej.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie - PDF - 255KB

 

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia - PDF - 1MB

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap