Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów oraz o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów które należy składać na ul. Skubisza 4

Wszystkie zamieszczone dokumenty  są  w formacie PDF

 

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających sie o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

 

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

OBSZAR - A: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ :

ZADANIE 1

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 Dodatkowo:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 Dodatkowo:

OBSZAR B : LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Dodatkowo:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Dodatkowo:

OBSZAR C : LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

ZADANIE 2

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Dodatkowo:

 ZADANIE 3

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Dodatkowo:

ZADANIE 4

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Dodatkowo:

OBSZAR D: POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ.

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,.

 Dodatkowo:

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 691 KB

Dodatkowo:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia