Strategie, Programy, Przewodniki

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznej na lata 2016-2022 - PDF - 5.5 MB

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023 - PDF - 3.6 MB

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 - 2021 - PDF - 900KB

Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - PDF - 263 KB

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 - PDF - 1,7 MB