loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza

Bilety "trasowane"

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do korzystania z bezpłatnych biletów miesięcznych trasowanych uprawnione są dzieci z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, dojezdżające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych(gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Dla ustalenia uprawnień przyjmuje się, ze miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł), ustalonego na podstawie art 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ustala uprawnienia do świadczeń, sporzadzając comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące podstawa wydania biletów przez Przewoźnika.

W celu uzyskania biletu trasowanego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS w Rzeszowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia