Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

 

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).