Terminy

ogłoszenia 2020 1

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na okres 2019/2021 rodzic dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, musi złożyć wniosek. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka.