Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

!!! Wysokość - 113 zł miesięcznie.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

    1. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (na formularzu ZSR-12);
    2. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do niniejszego świadczenia

!!! Wysokość dodatku - 69 zł miesięcznie

 

KLIKNIUJ TU ABY ZOBACZYĆ JAKIE ZAŁĄCZNIKI POTRZEBNE 
SĄ ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

 

KLINIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY NA KTÓREJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁU RODZINNEGO