Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+

Nowe zasady ustalania dochodu od listopada 2017 roku

 

 • Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
  Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Dotyczy to również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.
 • Zmiana zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej.
  Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia o wysokości dochodu. Od nowego okresu ustalenie ich dochodu nastąpi na podstawie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia