Loga Unii Europejskiej

Image Not Found

Przyznawanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

 

Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie tracą szansy na prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami. 

Dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

UWAGA!!! Prawo do świadczeń zostanie przyznane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" nie będzie niższa niż 20,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap