Zasiłek pielęgnacyjny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów


!!! Wysokość zasiłku - 215,84 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY NA KTÓREJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE ZASIŁKU PIELĘGNACYNJEGO