Statut i Regulamin Organizacyjny

STATUT

Pobierz Statut MOPS w Rzeszowie - PDF - 3.2 MB

W Statucie Ośrodka zamieszczone są następujące informacje :

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Pobierz Regulamin organizacyjny MOPS w Rzeszów - PDF - 913 KB

W Regulaminie organizacyjnym Ośrodka znajdują się następujące informacje :