Projekt "Pokonać niesamodzielność" / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

fepr pl podk ueefsi1

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r. poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 470 osób niesamodzielnych z miasta Rzeszowa.

W ramach projektu przewidziane jest:

 

W rezultacie realizacji projektu:

 

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które: 

 

Wartość projektu: 480 891,43 zł
Kwota dofinansowania: 456 846,85 zł

Biuro Projektu/Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel./fax. 17 863 02 53,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu, przez pracownika MOPS, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz faxem.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego 

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Pokonać niesamodzielność” 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa
  4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu
  5. Klauzula RODO
  6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu (w sytuacji posiadania)

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie następujących dokumentów:

Załącznik nr 6 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 7 - oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 8 - umowy użyczenia

 

Upoważnianie do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego/wspomagającego/pielęgnacyjnego:

Upoważnienie (plik do pobrania)