REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Załącznik nr 1 - Regulamin

Załącznik nr 2 - Wniosek ws. rozeznania rynku

Załącznik nr 3 - Notatka służbowa

Załącznik nr 4 - Wniosek o wyrażenie zgody na zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 7 - Wzór oferty

Załącznik nr 8 - Protokół

Załącznik nr 9 - Rejestr

Załącznik nr 10 - Wzór umowy powierzenia zgodny z RODO